خدمات عمومیشرکت کومش گستر
مدير عامل: مهندس عبدالعلی شاهی مدير اجرايي: م یوسفی.(مدیربازرگانی)
شرکت سرمایه گذاری کومش گستر(سهامی عام )
خدمات نامشخص

تلفن: 03213329889 فاکس: 03213336410 موبايل: 09127311862
کدپستي:                   
ايميل: y_komeshgostar@yahoo.com وب سايت:
آدرس: سمنان بلوار قدسدوشنبه 1 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت