خدمات عمومیمهندسان مشاور ایستا سازه سیرجان
مدير عامل: مهندس محمود افضلی پور مدير اجرايي: مهوش سنائی
طراحى و اجرا سقفها و ديوار ها با سيستمهاى ساخت و ساز و خشک
خدمات نامشخص

تلفن: ۳۲۳۲۰۳۴-۰۳۴۵ فاکس: ۳۲۳۲۰۳۴-۰۳۴۵ موبايل: ۰۹۱۳۳۴۵۱۸۵۳
کدپستي:                   
ايميل: info@istasazeh-knauf.com وب سايت: www.istasazeh-knauf.com
آدرس: سيرجان-خ شريعتى ساختمان ميلاد طبقه اول واحد ۱+۱۲دوشنبه 1 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت