خدمات عمومی


 ثبت نام
گروه صنعتى مادسا
مدير عامل: مجید الماسی مدير اجرايي: امیر حسین کیانی
توليد و واردات انواع پيچ و مهره صنايع نفت گاز پتروشيمى ساختمانى و..................
محصولات نامشخص

تلفن: ۰۲۱۸۸۶۵۲۷۳۰ فاکس: ۰۲۱۸۸۶۵۲۴۵۶ موبايل: ۰۹۱۲۴۰۷۴۸۲۰
کدپستي: صندوق پستي:
ايميل: info@maadsa.ir وب سايت: www.maadsa.ir
آدرس: ميدان ونک خيابان ونک برج اسمان واحد ۷۱۱دوشنبه 1 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت